VI VÄNDER OSS TILL ER SOM VILL HA ETT MODERNT, ARKITEKTRITAT HUS OCH SAMTIDIGT VILL SLÅ ETT SLAG FÖR MILJÖN. MED FOKUS PÅ HÅLLBARA OCH EKOLOGISKA MATERIAL HAR VI TAGIT FRAM ETT KONCEPT SOM VI ÄR STOLTA ÖVER.

PROCESSEN

PROJ.

Hustruktur bestäms. Budget och ramar för byggnad gås igenom.

Ritningsavtal tecknas och tillsammans tar vi fram arkitektritningar samt komplett offert.

BYGGLOV BEVILJAT. Slutlig beställning underskrivs och projekteringen påbörjas

Framtagning av Produktionskostnads kalkyl.

Entreprenadkontrakt tecknas. Bygglovshandlingar tas fram och ansökan skickas in

Byggnation. Löpande kundmöten under byggtid. 

Startmöte samt samråd med kommunen 

Slutbesiktning. Intyg, huspärm och skötselanvisningar överlämnas. Slutbetalning

HUS OCH PRIS

UTFORMNING

BYGGNATION

VI BYGGER ERT DRÖMHUS, EFTER ERA BEHOV. INTE NÅGON ANNANS. MEN, MED VÅRT MATERIAL.

LÄS MER NEDAN OM HUR VI TÄNKER OCH VILKA MATERIAL VI ANVÄNDER.

HÄR NEDAN KAN NI LÄSA OM FÖLJANDE:

 1. UNIKT & KUNDANPASSAT

 2. STOMME & KLIMATSKAL

 3. YTSKIKT & INREDNING

 4. INSTALLATIONER

 5. HELHETSANSVAR

 6. GARANTIER & FÖRSÄKRINGAR

 

1. UNIKT & KUNDANPASSAT

Vi har inga kataloghus, Vi vill bygga ert drömhus!

 

Vi har inga husmodeller eller färdiga hus. När ni anlitar oss hjälper vi er att ta fram ett hus efter ert behov. Ofta har våra kunder en vision eller modell som dom eftersträvar. Ibland börjar vi från scratch och tar fram en modell.

 

Vi är med er hela vägen. Från ritning till inflytt. Med våra arkitekter och konstruktörer tar vi fram ert hus såsom ni vill ha det.

2. STOMME & KLIMATSKAL

GRUND

Om möjligt och när förutsättningarna tillåter anlägger vi alltid en energisnål betonggrund med vattenburen golvvärme. Detta ger en fuktsäker och stabil konstruktion som generar hög komfort.

 

 

-Isoleringstjocklek 300mm

-Kjöldbryggsfri             

-Betong 100mm

-Radonsäker

-Fuktsäker                    

-Vattenburen golvvärme  

 

ISOLERING & LUFTTÄTHET

Detta är kärnan av ett friskt, hälsosamt och välmående hus. Här skiljer vi oss från majoriteten av svenska småhustillverkare. Med vår trästomme som bärande element isolerar vi väggarna i ett skikt med 300mm cellulosaisolering. Cellulosa är träfiber som utvinns av tidningspapper och är där med förnyelsebart och miljövänligt. Fördelen med detta är att vi får en homogen vägg som transporterar ut eventuell fukt som kommit in i konstruktionen.

För att isoleringsvärdet skall upprätthållas krävs dock att vi har en konstruktion som är lufttät. Detta löser vi genom att montera en lufttät duk som våra utbildade hantverkare noggrant tätar med lufttät tejp.

 

Yttervägg och yttertak isoleras enligt samma princip. Dock isolerar vi alltid tak betydligt mer än yttervägg då värmen stiger enligt fysikens lagar.

 

För att säkerhetställa konstruktionen tryck-testar vi alltid våra hus före vi bekläder dom invändigt. Detta innebär att vi får fullständig kontroll över konstruktionen och om något misstag begåtts, kan vi åtgärda det.

Isoleringtjocklek vägg           300mm

Isoleringtjocklek ryggåstak  450-500mm

Isolerings tjocklek vind         500mm

STOMME

Vi bygger våra hus av trä. Vår stomme består av svenskt trä från Norrland. Ett förnyelsebart material fullt av möjligheter. Med lättreglar som är 300mm får vi minimal köldbrygga och en homogen vägg som vi sedan fyller med cellulosa(träfiber). På den utvändiga sidan av stommen monterar vi en träfiberskiva som håller ute väder och vind. Träfiberskivan uppfyller flera viktiga funktioner och är dessutom isolerande vilket bidrar till en vägg med fantastiskt u-värde.

 

13-25 mm invändig beklädnad

28 mm invändigt installationsskikt

300 mm lättregelstomme

25 mm utvändig träfiberskiva

28 mm utvändig läkt

22 mm utvändig träpanel          

Total väggtjocklek 420mm

FÖNSTER

Fönster är en av de viktigare och mer betydande detaljerna av ett hus. Därför har vi lagt stor vikt vid det. Orsaken till det är följande:

 

-Utvändig estetik och arkitektur

-Invändig estetik och arkitektur

-Ljusinsläpp

-Utsikt

-Energivärde

-Komfort

 

Med dåliga fönster saboterar man en hel byggnad. Inte bara estetiskt utan även energimässigt. Vi ser att önskemålet från många kunder är att maximera ljusinsläppet. För att möjliggöra detta har vi valt att samarbeta med en av marknadens absolut bästa och vassaste fönstertillverkare. I vårt tycke -världens vackraste fönster! Dessutom med ett u-värde som få kan matcha. Våra fönster och dörrar lever upp till kraven inom säkerhet och energibesparing och bidrar till att du kan känna dig trygg. Hållbar, dansk design av högsta kvalitet, vilket också ger bästa möjliga inomhusklimat där gratis energi från solen utnyttjas. Fönstren anpassas och tillverkas unikt för varje byggnation.

 

Kalla fakta:

Modell:          VELFAC 200 ENERGY

UW-värde:    ner till 0,8

Glas:              48mm 3-glas

Garanti:         10 år

VARJE HUS HAR SITT UTTRYCK OCH SIN IDENTITET. VARJE DETALJ HAR BETYDELSE. NÄR MAN BYGGER ETT HUS FINNS DET MÅNGA VAL SOM SKA GÖRAS. DOM VALEN ÖVERLÅTER VI TILL ER SOM KUND DÅ NI SKA VARA MED OCH SÄTTA ER PRÄGEL.

VI HAR FÖRSTÅS FÖRSLAG OCH HJÄLPER GÄRNA TILL!

3. YTSKIKT & INREDNING

UTVÄNDIG YTSKIKT

 

Utvändig väggbeklädnad

Som standard sätter vi träpanel. Vi älskar naturfärgat.

 

Exempel:

 • Målad träpanel

 • Tjärvitriolbehandlad träpanel

 • Värmebehandlad träpanel

 • Shou Sugi Ban (ytbränd träpanel)

 

 

Utvändig takbeklädnad

Vårt vanligaste tak är falsad plåt. Det ger ett elegant och rent intryck samt har en lång hållbarhet.

Pannor av tegel eller betong är också vanligt förekommande.

Här måste man ibland anpassa sig efter taklutning samt rådande detaljplan.

INVÄNDIGA YTSKIKT

 

Väggar och tak

Som standard monterar vi gipsskivor som spacklas och målas ger släta rena ytor.

Lister och snickerier målas in. Här finns möjlighet att skapa fondväggar och montera olika typer av paneler för att skapa trevliga kontraster.

 

Golv

Som standard levererar vi våra villor med slipat och polerat betonggolv eller träparkett.

 

Våtrum

Som standard levereras badrummen beklädda med kakel och klinker. Vi har avtal med leverantörer som kan erbjuda ett obegränsat utbud.

 

Klädvård/tvättstuga levereras med Klinkergolv.

 

Våtrummen görs enligt BKR av certifierade hantverkare. Våtrumsbevis erhålles.

 

Kök

Husets hjärta! Vi eftersträvar att alltid få in köket som en central och inbjudande del av huset. Här samarbetar vi med olika leverantörer och väljer den som kan uppfylla era behov och önskemål.

4. INSTALLATIONER

HÖGSTA KOMFORT

 

Komforten i huset är en viktig del för trivseln. Det är något vi tagit fasta på. Förutom estetik och hälsosamma materialval spelar valet av installationer en viktig roll.

När huset är levererat och klart skall det sättas i drift.

 

Installationsbiten består i tre delar.

 • Elektricitet

 • Vatten & värme

 • Ventilation

 

Alla dessa delar är viktiga och bärande för att uppnå goda livsvillkor och en hög komfort.

VATTEN & VÄRME

Som standard levererar vi bergvärmestyrd vattenburen golvvärme. Det ger en hög komfort och låg driftkostnad. Val av pump beror alltid på storleken av huset.

Detta ger även möjlighet till att koppla på ett effektivt och energisnålt kylsystem.

 

Standardblandare och brunnar levereras till samtliga våtrum och kök.

ELEKTRICITET

Som standard levererar vi EL enligt svensk standard. Detta betyder att vi följer den föreskriften som finns angående elinstallationer med rekommenderat antal uttag i vägg och tak. Vi går sedan igenom med kunden om det finns eventuella önskemål för att passa just deras önskemål.

Här finns många alternativ och tillval att välja på.

Exempel:

 • Fasadbelysning styrd av astrour (styrs av dagsljuset)

 • Spotlights

 • Spotskenor

 • Smartel (styrning via smartphone)

VENTILATION

 

Ventilation är avgörande för ett bra inomhusklimat. Vi ser allt för ofta hur man borrar upp stora hål (friskluftsventiler) i ytterväggarna i nyproducerade hus, vilket är lustigt då detta gör att man får ett enormt värmeläckage. Detta löser vi genom att alltid leverera ett separat ventilationssystem. Det mest kompletta ventilationssystemet kallas balanserad ventilation, ett så kallat FTX-system. Det är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, som ger dig full kontroll över mängden friskluft som tillförs ditt hem. Ett stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system. När du investerar i ett FTX-system utrustas ditt hus med ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och tillför ny och frisk luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi samtidigt som du får bättre inomhusluft.

VI VILL TA ANSVAR. DET BYGGER PÅ FÖRTROENDE. 

5. HELHETSANSVAR

 

Vi tar ansvar över hela processen. Från idé och skiss, till nyckelfärdigt hus. Vi hjälper er med hela projekteringen och sköter alla myndighetskontakter. Våra projektledare har den kompetens och erfarenhet som krävs för ett lyckat husprojekt. När ni anlitar oss får ni EN projektledare som följer med hela vägen. Detta bidrar till tydlighet och tillit, vilket är väsentligt för ett lyckat husprojekt.

Tillsammans med vårt team av projektörer och hantverkare ser vi till att hela processen flyter på som den ska. Vårt mål är att ni som kund alltid ska känna er trygga och ha fullständig kontroll över de beslut som ska fattas. 

Vi är måna om vår kvalité och vårt varumärke. Detta gör att vi eftersträvar fullständig kontroll över vilka hantverkare vi använder. Samtliga yrkesgrenar utbildar vi därför i "ekologiskt och lufttätt husbyggnation". På så sätt kvalitétssäkrar vi våra hus ytterligare.

6. GARANTIER

GARANTIER & FÖRSÄKRINGAR

 

Har man en produkt som man är stolt över och litar på, kan man också lämna garantier. Det har vi. Det gör att vi kan lämna marknadens bästa garantier på våra villor. Vi lämnar alltid 10-årig garantiförsäkring på vårt klimatskal. Skulle något vara felaktigt utfört under byggnationen går vi in ställer allt till rätta. Produkterna vi använder till lufttäthetsskiktet har en beprövad hållbarhet på

100 år!

 

Ingår alltid vid byggnation av Naturliga Hus:

 • 2-årig färdigställande försäkring 

 • 1-årig villaförsäkring efter avslutad entreprenad

INGA ANMÄRKNINGAR-NOLLVISION

Vi har som vision och mål att ha en slutbesiktning helt utan anmärkningar på varje projekt. För att lyckas med det krävs kontinuerlig uppföljning av tidplanen så att vi kan se till att alla entreprenörer har förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. Detta är en av dom viktigaste delarna i våra projektledares arbete.

 

 

Dessa är besiktningarna som genomförs inför överlämnandet av ert nya hus.

1. INTERNBESIKTNING
Vår projektledare och entreprenadansvarige genomför en internbesiktning där man tillsammans med entreprenörerna går igenom huset för att upptäcka eventuella anmärkningar i tid.

2. KONTROLLBESIKTNING
Försäkringsbolaget för färdigställande försäkringen utser en opartisk besiktningsman som tillsammans med er som kund och övriga representanter går igenom huset inför den avslutande slutbesiktningen.

3. SLUTBESIKTNING
Besiktningsmannen utför sedan slutbesiktningen tillsammans med er som kund och övriga representanter. Besiktningen mynnar sedan ut i ett besiktningsprotokoll som förhoppningsvis inte innehåller anmärkningar. Då har vi nått vår nollvision.

© 2019 AV NATURLIGA HUS

NATURLIGA HUS >018-60 20 00

RUBANKSGATAN 4, 741 71, KNIVSTA

POST@NATURLIGAHUS.SE

 • Black Facebook Icon
 • naturligahus